Leerlingenraad

Naar aanleiding van "verkiezingen" werd in de bovenbouw (4de – 5de en 6de leerjaar) het project “Verkiezingen en oprichten leerlingenraad” uitgewerkt. De leerlingen van het zesde leerjaar richtten zelf partijen op, stelden een programma samen en overlegden welke kandidaten waar op de lijst kwamen. Verkiezingen werden georganiseerd: alle leerlingen van de bovenbouw brachten hun stem uit. Burgemeester en schepenen werden verkozen= installatie van de leerlingenraad. Leerlingenparticipatie is de actieve betrokkenheid van kinderen bij besluitvorming die hun aangaat. Het betreft dus onderwerpen die dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan. Kinderen hebben recht op participatie zoals vermeld in het Internationaal verdrag inzake de Rechten van het Kind.

De leerlingenraad verwezenlijkte reeds volgende zaken :

  • Nieuwe fietsenstalling
  • Talentenshow (dag voor het schoolfeest)
  • Pizzadag
  • ...