Schoolraad

De schoolraad bestaat uit de volgende leden :

 • 3 rechtstreeks verkozen ouders
 • 3 rechtstreeks verkozen leerkrachten
 • 2 gecoöpteerde leden

De schoolraad wordt om de 4 jaar gekozen.

In de huidige schoolraad zitten:

 • Danny Mariën (voorzitter): papa van Marie(L6) en Gilles (L2A) en Eline
 • Heidi Van Aerschot: mama van Lisa (L6) en Quinn (L2A)
 • Katty de Caerlé: Milla (L6), Senne (L5), Siebe (K2B), Merel, Mick, Sam
 • Greet Van den Broeck: leerkracht L1A
 • Natalie Laurijssen: leekracht L3
 • Lies Ooms: Zorgcoördinator
 • Dirk De Loose: gecoöpteerd lid
 • ...

De schoolraad heeft volgende bevoegdheden : 1° advies aan de directeur inzake :

 • de algemene organisatie van de school;
 • de werving van leerlingen of cursisten;
 • de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten
 • het schoolbudget;
 • het schoolwerkplan.