L4

L4

juf Romina

romina.verheyen@bs-drjozefweyns.be

 

In het vierde leerjaar valt er heel wat te leren.

We leren rekenen tot 100 000, de kommagetallen komen erbij, inhoudsmaten worden uitgediept, de verschillende vlakke figuren kennen op het einde van het schooljaar geen geheimen meer voor ons,…

We hebben de afgelopen drie leerjaren al vlot leren lezen. Dit jaar verschuift de focus van technisch lezen naar begrijpend lezen. Daarbij leren we ook hoe we originele, eigenzinnige en creatieve teksten kunnen schrijven. We besteden hierbij aandacht aan de spellingsregels die we de afgelopen jaren geleerd hebben. Tijdens de lessen spelling komen de werkwoorden erbij. 

Wereldoriëntatie mag je in het vierde leerjaar heel letterlijk nemen. We leren onze plaats op de weg en verkennen de nabije omgeving zo veel mogelijk. Zo doen we verschillende uitstappen, waarbij we de nadruk leggen op het zorg dragen voor onze wereld en onszelf. We beschouwen de fiets als ons hoofdvervoermiddel. Deze brengt ons naar boer Jelle, de Averegten, het CC Zwaneberg,… 

We besteden tijdens de WO-lessen veel aandacht aan leren leren en organiseren verschillende projecten waarbij het samenwerken centraal staat.

Hierbij houden we de slogan van het GO! in ons achterhoofd: “Samen leren samenleven”.