Zorgcoördinator

In onze school krijgt elk kind de kans om zich te ontwikkelen in een warm en veilig  leer- en leefklimaat. Wij zijn er van overtuigd dat kinderen pas optimaal kunnen leren als zij zichzelf mogen zijn en goed in hun vel zitten.

Onze school heeft zowel aandacht voor de leerbegeleiding als voor het welbevinden van het kind. Wij vinden het belangrijk dat elk kind kan leren op een manier die het best bij hem/haar past. 

In de zorgwerking speelt de klasleraar een cruciale rol. Dit begint bij de differentiatie in de klas. Hierbij wordt de klasleraar ondersteund door het zorgteam.  Er wordt gewerkt in niveaugroepen, zowel binnen als buiten de klasmuren, met extra aandacht voor de individuele noden van elk kind.  Dit betekent enerzijds extra aandacht en specifieke zorg voor kinderen waarbij het leerproces wat moeilijker of vertraagd loopt. Anderzijds trachten we ook specifieke aandacht en verbreding te bieden aan kinderen met een ontwikkeling die op sommige domeinen sneller verloopt dan gemiddeld.  Dit in de vorm van projectwerk.

Soms stoten we op bijzondere zorgvragen en dan wordt er samengewerkt met het CLB, het ondersteuningsteam of externen, die ons dan bijstaan om gerichte acties te ondernemen.  Dit alles steeds in samenspraak met de ouders.