zomerflyer
Preventieve maatregelen coronavirus

Stand van zaken 22/06/20:
pdf bestandalternatieve wijze van oudercontact.pdf (243 kB)

 

Stand van zaken 11/06/20:

pdf bestandproclamatie K3.pdf (92 kB)

pdf bestandproclamatie L6.pdf (92 kB)

 

Stand van zaken 06/06/20, 20u50:
Om je de start van maandag al wat te kunnen voorstellen, kan het draaiboek hieronder hopelijk helpen: 

pdf bestandDraaiboek toegangspoorten.pdf (2.37 MB)

 

Stand van zaken 04/06/20, 16u25:

Praktische richtlijnen i.v.m. heropstart of doorstart op 08/06/20:

pdf bestandbrief heropstart kleuters.pdf (231 kB)

pdf bestandbrief doorstart_L1.pdf (289 kB)

pdf bestandbrief doorstart L2.pdf (290 kB)

pdf bestandbrief heropstart L3.pdf (305 kB)

pdf bestandbrief heropstart L4.pdf (320 kB)

pdf bestandbrief heropstart_L5.pdf (314 kB)

pdf bestandbrief doorstart L6.pdf (291 kB)

Tot gauw  !gauw

 

Stand van zaken 02/06/20, 20u40:

pdf bestandbrief bijsturing opstart 8 juni.pdf (181 kB)

Stand van zaken 31/05/20, 20u10:

pdf bestandlinken inschrijving schoolse opvang juni.pdf (218 kB)

Stand van zaken 28/05/20, 23u00:

pdf bestandbrief heropstart _uitbreiding 8 juni.pdf (144 kB)

 

Stand van zaken 26/05/20:

pdf bestandbrief nav minister Weyts 2 juni.pdf (172 kB)

Stand van zaken 23/05/20: 

pdf bestandbijsturingen 1ste heropstartfase.pdf (160 kB)

 

Stand van zaken 15/05/20, 8u20:

Onze diertjes kijken er naar uit om jullie beetje bij beetje terug te zien !

start

Het gras is afgereden, zodat de extra speelzones klaar zijn voor gebruik.

start

De werktafels staan op een veilige afstand van elkaar.
De klasgroep is kleiner gemaakt.
Elke werktafel is voorzien van het persoonlijke pennenbakje, alsook van een persoonlijk vuilzakje.

start

 

De handgel staat klaar in de inkomhal.start

De handgel staat klaar aan elk klaslokaal in gebruik.

opstart

 

De toiletten zijn voorzien van handzeep en papieren handdoekjes.start

Stand van zaken 13/05/20, 20u30:

Dringende boodschap van algemeen nut i.v.m. een wijziging in de organisatie van de OPVANG VAN ONZE KLEUTERS:
pdf bestandopvang kleuters in De Cacetoe vanaf 15 mei 20.pdf (224 kB)

Voor alle duidelijkheid:
-de kleuters worden vanaf vrijdag 15/5/20 opgevangen in de opvang van de gemeente Putte, nl. in de Cacetoe, met een mogelijkheid van 7u00 tot 18u30.
-onze lagere schoolkinderen komen vanaf vrijdag 15/05/20 naar de schoolse opvang in Basisschool GO! Dr Jozef Weyns, met een mogelijkheid van 7u00 tot 18u30. Er is voor hen geen opvangmogelijkheid meer in de Cacetoe. Onze school neemt deze organisatie over.
-de inkom is langs het poortje van de parking leerkrachten/gasten  (vooraan de Jan de Cordesstraat), het poortje met het trapje. De pijlen 'schoolse opvang' wijzen u er naartoe.
-er is een tafel voorzien als inschrijfbalie om je aan te melden, alsook afscheid te nemen van je kind (van 7u00 tot 8u30 in de inkomhal van het hoofdgebouw, van 8u30 tot 9u00 aan het groene kleuterpoortje op de speelplaats).
-om 16u10 is er het normale afhaalritme langs dit poortje. U wacht op de parking in de wachtzone totdat onze kinderen onder begeleiding van een leerkracht zich aanmelden om afgehaald te worden. 
-komt u pas later toe om uw kind af te halen, komt u binnen op het schooldomein. Afhankelijk van het weer staat de uitschrijfbalie opgesteld in de inkomhal van het hoofdgebouw (slechter weer) of onder het afdak van de lagere school (mooi weer).
-voortaan kan het schooldomein enkel betreden worden met het dragen van een mondmasker. Dit doen we om elkaar te beschermen. 

 

Stand van zaken 08/05/20, 16u00: 
nieuws i.v.m. onze HEROPSTARTFASE:

pdf bestandheropstart vanaf 15 mei.pdf (186 kB)

De leerjaren die in opstartfase gaan, krijgen nog specifieke richtlijnen via directie én via klastitularis.

 

Stand van zaken 01/05/20, 15u15:
In de opgemaakte brief kan u info vinden over:
-onze eigen SCHOOLSE OPVANG
-onze facultatieve verlofdagen
-onze eerste online LIVE-PARTY

pdf bestandschoolse opvang vanaf 4 mei en online PARTY 8 mei.pdf (540 kB)

 

Stand van zaken 29/04/20, 10u30: 

pdf bestandheropstart we werken eraan.pdf (895 kB)

 

Stand van zaken 19/04/20, 14u40: 
Wie nog schoolmaterialen wil komen afhalen, kan dat nog steeds doen. 
Via onderstaande link kan u een brief afprinten i.v.m. het aantonen van deze noodzakelijke verplaatsing. Mocht de politie u tegenhouden, kan u dit document voorleggen. Normaalgezien zijn de politiediensten hiervan op de hoogte, maar je weet maar nooit.
pdf bestandafhalen materialen noodzakelijke verplaatsing.pdf (210 kB)

 

Stand van zaken 18/04/20, 11u45:
Het schoolteam is klaar om te starten met het vervolg van leerstof aan te bieden op aangepaste wijze. Om het woord 'preteaching' wat duiding te geven, kan u hiernaast een interessant filmpje aanklikken om te bekijken.

Vanuit de gemeente Putte kregen we positief nieuws over het verloop van de noodopvang tijdens de paasvakantie. Een dikke pluim voor ieders medewerking hieraan ! 
Vanaf maandag valt deze werking terug op het voorgaande systeem. Zijnde dat de betalingsmodaliteit terug in voege gaat wanneer er gebruik van gemaakt wordt voor -en na de schooluren. Het systeem van tijdig in- en uitschrijven blijft nog steeds in voege. 

Langs deze weg willen wij ook onze 5 instappende kleutertjes bij juf Ella toch even in de kijker zetten. Met zeer veel pijn in het hart verloopt deze eerste schooldag helemaal anders voor hen. Maar... uit het oog betekent niet uit het hart !!!  Hopelijk tot weldra   :-)  :-)   :-) 

En dat geldt tevens voor al onze kinderen. HOPELIJK TOT WELDRA   :-)  :-)  :-)  

 

Stand van zaken: 16/04/20, 11u15:
De Nationale Veiligheidsraad heeft de opschorting van de lessen verlengd tot en met 3 mei '20.
Onze leerkrachten informeren u over het voobereide lessen -en takenpakket voor uw kind. 

Onze school zal vanaf maandag 20/04/20 opnieuw zelf starten met de organisatie van noodopvang op het eigen schooldomein.
De samenwerking met de voor- en naschoolse opvang van de gemeente Putte (De Cacetoe) blijft verder lopen, zodat uw zoon/dochter ook buiten de schooluren kan opgevangen worden.

 

Stand van zaken: 02/04/20, 11u15:
Tijdens de paasvakantie is onze school gesloten.
De gemeente Putte organiseert NOOD-opvang voor ouders die behoren tot de doelgroep opgelijst door de Nationale Veiligheidsraad.

Er is een overleg geweest tussen de 6 Putse scholen en de gemeente Putte.
Alle risico’s zijn in kaart gebracht. Alle voor- en nadelen werden besproken.
Van daaruit zijn er wat wijzigingen doorgevoerd.
Er is geen “normale” vakantieopvang in de gemeente (geen uitstappen,…). Er is enkel “NOODopvang”.
De noodopvang wordt georganiseerd énkel voor de doelgroepen zoals beschreven door de Nationale Veiligheidsraad.
De noodopvang wordt georganiseerd in álle aanwezige opvanglocaties van de gemeente, volgens waar de kinderen naar school gaan. In ons geval "De Cacetoe".
De noodopvang wordt georganiseerd met hún team van vaste begeleiders van elke opvanglocatie, zodat de vertrouwelijkheid er blijft.
De families worden niet uit elkaar getrokken, maar verblijven in 1 en dezelfde opvanglocatie van de gemeente.
Ouders dienen nog steeds digitaal in te schrijven. De noodopvang is deze vakantie echter volledig gratis.
De opvang is open van 7u00 tot 18u30, paasmaandag is een wettelijke feestdag en is de noodopvang gesloten (dat zou anders ook zo zijn).

Mocht u nog vragen hebben, verwijzen wij u graag door naar de website van Putte (www.putte.be) of 015/76 78 80 – 015/ 76 78 98, Claudine Van Hove, coördinator.

 

Stand van zaken: 28/03/20, 12u30:
-de opschorting van de lessen is verlengd tot en met 19/04/20 door de Nationale Veiligheidsraad.
-daarna bestaat er de mogelijkheid dat er nog een verlenging van de opschorting komt tot en met 03/05/20.
-wij blijven als school nog verder in opvang voorzien voor ouders waarbij dit écht noodzakelijk is. Gelieve dit te respecteren omwille van ieders veiligheid & gezondheid.
-de organisatie van de opvang tijdens de paasvakantie is momenteel nog in volle overleg met de gemeente Putte. Meer info hierover later. 
-tijdens de paasvakantie heeft uw kind vakantie en worden er geen lessen of taken gegeven door de school.

 

Stand van zaken: 27/03/20, 17u45:

Dankjewel om de richtlijnen rond de coronamaatregelen goed mee op te volgen !

dankjewel

P.S.: De niet afgehaalde lekkernijen hebben de volgende bewaartijd:
- wafeltjes: 12/05/20
- franchipannes: 02/06/20
- carré confituur: 02/07/20 
Weet dat, de enkele afhalingen die nog dienen te gebeuren, nog steeds mogelijk zijn. 
Er zijn dagelijks 2 teamleden aanwezig. Je kan hen hiertoe vragen.
Of je belt bij je vertrek thuis naar het schoolnummer 015/76 71 21, zo kan er iemand aan het doorgeefraam komen klaar te staan.
Dit afhaalsysteem werkt zeer goed en veilig voor ieders gezondheid. Dit wordt dan ook zo behouden.
 

 

Stand van zaken: 17/03/20, 13u45:

De bestellingen van de lekkernijverkoop kunnen vanaf NU worden afgehaald.
Er is een afhaalsysteem langs de buitenzijde van het schoolgebouw georganiseerd ter hoogte van de turnzaal.
Er zijn 2 schuiframen open gesteld. Hierdoor kan een leerkracht uw naam vragen en de bestelling aanreiken. Graag grote zakken meebrengen zodat u het gemakkelijk vervoerd krijgt. Indien de 2 schuiframen bezet zijn, gelieve te wachten aan de rode kegels en zelf onderling de nodige sociale afstand te bewaren.
De uitgang is voorzien langs de zijkant van ons dierendomeintje. Op die manier werken we met 'een wachtplaats',  'een ingang' en 'een uitgang'.

 

 

Deze werkwijze wordt de rest van de week toegepast, zijnde van 8u45 tot 16u10.

afhaleningang met wachtzone
2 schuiframen om aan af te halen

 

afhalenuitgang via wandelpad naast dierendomeintje

afhalenalles staat klaar om afgehaald te worden

 

Stand van zaken: 13/03/20, 13u15:

pdf bestandschoolorganisatie vanaf 16.03.20.pdf (548 kB)

Bedankt om hier samen tegenaan te gaan !

Welkom in onze basisschool...

Een warme, groene school..
..met ruimte en aandacht voor ieder kind!

Stel ons je vraag  of laat van je horen via het contactformulier. 
We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen bij ons op school!


- Het schoolteam -

Verkeersveiligheid voor groot & klein !

Het dragen van een fluo-hesje en een fietshelm is goed ingeburgerd dit schooljaar. Een dikke proficiat hiervoor !

We blijven hier dan ook verder op inzetten omdat we overtuigd zijn van het belang van een goede zichtbaarheid en verkeersveilige houding in het verkeer.

De fluo-hesjes worden gedragen bij elke schooluitstap, gaande van een korte wandeling naar de bib tot een fietstocht naar elders.

We rekenen dus nog steeds op de medewerking van alle ouders om dit onderwerp levendig te houden bij het vertrek naar school.
fluoHet parkeren OP het fietspad aan de voorkant van de school, is een blijvend wederkerig thema dat niet bijdraagt aan een verkeersveilige schoolomgeving. Ook hier rekenen wij op ieders medewerking !

fluo

Het schoolteam ~ Oudercomité ~ Directie Cynthia

Laureaat sportschool moev
Bronzen Medaille, Verkeer
Maandoverzicht
ma di wo do vr za zo
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Inzameling oude GSM's
gsm

Door het inzamelen van oude GSM's neemt onze school deel aan de actie van GoodPlanet.

Hierdoor kan onze school genieten van het interessante aanbod om gratis ICT-materiaal te verkrijgen.

In de inkomhal van de basisschool kan u het inzamelpunt vinden om uw oude GSM-toestel toe te voegen.

 

Inzameling lege batterijen

batterijOnze school biedt een inzamelpunt aan om lege batterijen te deponeren.

Door deel te nemen aan deze inzamelactie verkrijgt onze school spaarpunten. Deze spaarpunten kunnen worden omgezet in spel- en werkmaterialen bij deelnemende schoolgerelateerde handelaars.

In de inkomhal van het hoofdgebouw vindt u het inzamelpunt. 

logoft