Gemeente

Samenwerking met de gemeente

De gemeente Putte – Beerzel werkt nauw samen met alle scholen uit hun grondgebied.

  • Het jaarlijkse bal van de burgemeester: de leerkrachten van alle scholen werken mee en de opbrengst wordt gelijk verdeeld onder de zes scholen.
  • De gemeente staat al jaren in voor de voor- en naschoolse opvang. Voor onze school is die opvang in de Borgstraat. De kinderen worden te voet op school opgehaald.
  • De gemeente organiseert allerlei activiteiten, zoals een veldloop, een sportsnack en volgend jaar een cultuursnack.
  • De gemeente subsidieert het middagtoezicht.
  • Er zijn jaarlijks meerdere vergaderingen met de schepen van onderwijs en de directies van de Putse en Beerzelse scholen.
  • De gemeente zorgt ook jaarlijks voor ondersteuning bij het schoolfeest (opzetten van de tent), lijnen trekken, ophaling groot huisvuil, …
  • Jaarlijks sponsort de gemeente een toneelstuk voor alle scholen.
  • Men kan politiebegeleiding aanvragen voor een fietstocht, zodat de veiligheid gewaarborgd worden.
  • Gemachtigde opzichters zorgen mee voor de veiligheid aan drukke punten.